Sort By  Price   Artist View  Sold   Under $500   Very Large   A-C  D-F  G-I  J-L  M-O  P-R  S-U  V-Z   All View By Period  Early 1865-1950 Post 1950
Sang de Boeuf
Oxblood Sang de Boeuf
Sanraku
Kano Sanraku
Satsumo
Kyoto Satsumo
School
Kano School

SOLD
Seal
Unread Seal
Seal
Unread Seal

SOLD
Sesshu
Toyo (Tokan) Sesshu
Seto
Signed by artist Seto
Shokosei III
Hayakawa Shokosei III
Soestsu
Kitagawa Soestsu

SOLD
studio of
Tozan studio of
Suzuki
Osamu Suzuki
Taketori
Artist signed Taketori
Tokan
Shugetsu Tokan
Tomimoto
Kenkichi Tomimoto
53975 Main Road Southold, NY    P 631-765-8432